gluten free آرم

برچسب‌های Gluten Free را بشناسیم

تولیدکننده‌ای می‌تواند نماد «بدون گلوتن» را بر روی بسته‌بندی محصول خود درج کند که محصولش کمتر از ۲۰ قسمت در میلیون (PPM) گلوتن داشته باشد.

ادامه مطلب

رژیم بدون گلوتن محدودیت نیست

رژیم بدون گلوتن محدودیت نیست!

امروزه جنبش رژیم بدون گلوتن افراد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است، کسانی که از گلوتن پرهیز می‌کنند اغلب احساس بهتری دارند و سلامتی بیشتری را تجربه می‌کنند.

ادامه مطلب