شیرینی ذرت

این شیرینی بسیار ساده و در زمان کوتاه آماده می‌شود و برای پذیرایی از دوستان و نزدیکان مناسب است.