سپهر نصیحت گر معافیت سربازی سلیاک

معافیت سربازی حق قانونی بیمار سلیاکی است + [صوت]

سپهر نصیحت‌گر گفت: پزشکان وظیفه عمومی از بیمار سلیاک درخواست می‌کنند پس از مصرف گلوتن به پزشک ناجا مراجعه کنند، درحالی‌که مصرف گندم برای بیمار سلیاک عوارض جبران‌ناپذیر دارد.

ادامه مطلب

دکتر رضا ملک زاده

بیمار سلیاکی در خدمت سربازی امکان رعایت رژیم فاقد گلوتن را ندارد + [صوت]

دکتر ملک‌زاده در رادیو سلامت گفت: سازمان وظیفه عمومی باید گواهی‌ها و مستندات معتبر بیماران مبتلا به سلیاک را معتبر بداند.

ادامه مطلب