سپهر نصیحت گر معافیت سربازی سلیاک

معافیت سربازی حق قانونی بیمار سلیاکی است + [صوت]

سپهر نصیحت‌گر گفت: پزشکان وظیفه عمومی از بیمار سلیاک درخواست می‌کنند پس از مصرف گلوتن به پزشک ناجا مراجعه کنند، درحالی‌که مصرف گندم برای بیمار سلیاک عوارض جبران‌ناپذیر دارد.

ادامه مطلب