نوشیدنی کلسیم

شربت شیر و سنجد

شربت کلسیم طبیعی منبعی غنی انرژی است و برای رفع کمبود کلسیم می‌توان روزانه از این نوشیدنی طبیعی و مفید استفاده کرد. به دلیل وجود شیره انگور در این شربت، مصرف آن برای افراد دیابتی توصیه نمی‌شود.

ادامه مطلب