بی‌گلوتن » دارو ایرانی بدون گلوتن » داروهای خارجی بدون گلوتن

داروهای خارجی بدون گلوتن

این لیست با تلاش سایت «داروهای بدون گلوتن» تهیه شده و بسیاری از تولیدکنندگان اطلاعات دارویی ارائه شده را تایید کرده‌اند؛ ما برای جمع‌آوری لیست داروهای خارجی فقط اطلاعات معتبر را بررسی کرده‌ایم، اما «بی‌گلوتن» مسئولیتی در قبال خطاهای موجود نمی‌پذیرد، همه افراد باید اطلاعات را با احتیاط تفسیر کنند و حتمن قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.
آخرین به‌روزرسانی: ۳ اردیبهشت ۹۸

برای مشاهده داروهای ایرانی و مکمل‌ها روی دکمه‌های زیر کلیک کنید.

راهنمای جدول:
۱ = بدون گلوتن
۲ = آزمایش نشده، اما احتمال آلودگی به گلوتن کم است، (تولیدکننده گلوتن اضافه نمی‌کند)
۳ = «مالتودکسترین» دارد و بدون گلوتن نیست، ممکن است برای بیماران سلیاک بی‌خطر باشد.
LF = بدون لاکتوز (Y = لاکتوز ندارد، N = لاکتوز دارد)

می‌توانید با نوشتن اسم دارو در کادر زیر داروی مورد نظر را پیدا کنید. 👇🏻👇
LF GF تولیدکننده نام دارو
N ۱ Otysuka Abilify all strengths
Y ۱ Otysuka Abilify Discmelt orally disintegrating
Y ۱ Otysuka Abilify inj
Y ۱ Otysuka Abilify oral solution
N ۲ Astra Zeneca Accolate
N ۲ Pfizer Accupril all strengths
N ۲ Pfizer Accuretic            
N ۲ Abbott Aceon    
Y ۲ Eisai Aciphex ۲۰ mg Tab
Y ۲ Eisai Aciphex Sprinkle Cap both strengths
N ۲ Warner Chilcott Actonel all strengths EXCEPT THE 150 MG
Y ۲ Warner Chilcott Actonel 150 mg
N ۲ Takeda Actoplus Met XR both strengths
Y ۱ Allergan Acular
Y ۱ Allergan Acular LS
N ۲ Golden State Medical Acyclovir 200 mg Cap
N ۲ Golden State Medical Acyclovir all strengths Tab
N ۲ Ranbaxy Acyclovir 200 mg Cap
Y ۲ Ranbaxy Acyclovir all strengths Tab
Y ۲ Major Pharmaceuticals Acyclovir all strengths Cap
N ۲ Major Pharmaceuticals Acyclovir all strengths Tab
N ۲ Teva Acyclovir all strengths Cap
N ۲ Teva Acyclovir 400 and 800 mg Tab
Y ۲ Teva Acyclovir 500 mg and 1000 mg Tab
N ۲ Glaxo Acyclovir all strengths Cap
Y ۲ Glaxo Acyclovir 400 and 800 mg Tab
Y ۲ Glaxo Acyclovir 500 and 1000 mg Tab
Y ۲ Watson Acyclovir all strengths
Y ۲ Mylan Acyclovir all strengths
N ۲ Bayer Adalat all strengths
Y ۲ Barr Adderall all strengths
Y ۲ Shire Adderall XR all strengths
N ۱ Glaxo Advair Diskus all strengths
Y ۱ Glaxo Advair HFA
Y ۲ AbbVie Advicor all strengths
Y ۲ Pfizer Advil 200 mg Caplet
Y ۲ Pfizer Advil 200 mg Gel Caplet
Y ۲ Pfizer Advil 200 mg Tab
Y ۲ Pfizer Advil 200 mg Film Coated Tab
Y ۲ Pfizer Advil 200 mg Film Coated Caplet
Y ۱ Acton/3M Aerospan
Y ۱ Forest/3M Aerospan
Y ۲ Apotex Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Ascend Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Aurbindo Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Blu Alendronate Tab all strengths
N ۲ Cobalt Alendronate Tab all strengths
N ۲ Jubilant Candista Alendronate Tab all strengths
Y ۱ Mylan Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Northstar Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Sun Alendronate Tab all strengths
Y ۱ Tagi Alendronate Oral Solution
Y ۱ Teva Alendronate Tab all strengths
Y ۲ Watson Alendronate Tab all strengths
Y ۱ Lupin AllerNaze
Y ۲ Pfizer Altace    
N ۲ Shionogi Altoprev
N ۲ Watson Amethia
N ۲ Watson Amethia LO
N ۲ Watson Amethyst
Y ۲ Accord Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Amneal Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
N ۲ Apotex Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Ascend Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Aurobindo Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Cadila Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Camber/InvaGen Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Caraco Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Dr Reddy’s Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Epic Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Exelan/InvaGen Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Glenmark Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Greenstone Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Hikma/West-Ward Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ International Labs Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Kali/Par Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Lupin Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ Macleods Amlodipine Besylate ۵ mg and 10 mg tablets
Y ۲ Major/Cadila/Amneal Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۱ Mylan Amlodipine Besylate ۲.۵ mg, 5 mg and 10 mg tablets
Y ۲ New Horizon/Amneal Amlodipine Besylate ۱۰ mg tablet
Y ۲ Qualitest