۹۰ درصد سلیاکی‌ها ناشناخته‌اند

دکتر محمدرضا زالی گفت: طی مطالعات اخیر ثابت شده بروز بیماری‌هایی همچون بیماری‌های عصبی و روانی و حتی آلزایمر به علت مصرف گلوتن است.