درمانگاه سلیاک در بیمارستان شهید صدوقی افتتاح شد

به گزارش بی گلوتن / صبح روز پنج شنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۵ در محل درمانگاه بقایی‌پور بیمارستان شهید صدوقی کلینیک سلیاک با حضور جمعی از اساتید و پزشکان افتتاح شد.