سلیاک با غربالگری قابل تشخیص است 

اساس تشخیص بیماری سلیاک آزمایش خون و ژنتیک است. امروزه افرادی که با کم‌خونی،‌کمبود کلسیم واختلال رشد مواجه هستند می‌توانند مشکوک به این بیماری باشند.